در این بخش می توانید در جریان آخرین کمپین های ما برای کمک به خبرنگاران مقیم ایران اطلاعات قرار گیرید. اگر شما هم بخواهید در این کمک مشارکت کنید، به این بخش سر بزنید.

خطاب به رهبران ایران و جهان توییت کنید

NARENDRA MODI
NARENDRA MODI
Prime Minister of India
@narendramodi
VLADIMIR PUTIN
VLADIMIR PUTIN
President of Russia
@KremlinRussia_E
HASSAN ROUHANI
HASSAN ROUHANI
President of Iran
@HassanRouhani
JAVAD ZARIF
JAVAD ZARIF
Foreign Minister of Islamic Republic of Iran
@Jzarif
NIKKI HALEY
NIKKI HALEY
United States Ambassador to the United Nations
@nikkihaley
THE FOREIGN & COMMONWEALTH OFFICE
THE FOREIGN & COMMONWEALTH OFFICE
International Human Rights
@FCOHumanRights
EMMANUEL MACRON
EMMANUEL MACRON
President of France
@EmmanuelMacron
JEREMY HUNT
JEREMY HUNT
UK Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
@Jeremy_Hunt
DONALD TRUMP
DONALD TRUMP
President of the United States
@realDonaldTrump
THERESA MAY
THERESA MAY
Prime Minister of the United Kingdom
@theresa_may
ANTÓNIO GUTERRES
ANTÓNIO GUTERRES
Secretary-General of the United Nations
@antonioguterres
ALI KHAMENEI
ALI KHAMENEI
Iran's Supreme Leader
@khamenei_ir
MICHEL TEMER
MICHEL TEMER
President of Brazil
@MichelTemer
JAVAID REHMAN
JAVAID REHMAN
United Nations Special Rapporteur for Human Rights in Iran
@JavaidRehman
ROB MACAIRE
ROB MACAIRE
The UK ambassador to Iran
@HMATehran