در این بخش می توانید در جریان آخرین کمپین های ما برای کمک به خبرنگاران مقیم ایران اطلاعات قرار گیرید. اگر شما هم بخواهید در این کمک مشارکت کنید، به این بخش سر بزنید.

خطاب به رهبران ایران توییت کنید

Javad Zarif
Javad Zarif
Foreign Minister of Islamic Republic of Iran
@Jzarif
ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی
رییس قوه قضاییه
@Raisi_tweet
حسام‌الدین آشنا
حسام‌الدین آشنا
مشاور رئیس جمهور
@hesamodin1
محمدجواد آذری جهرمی
محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
@azarijahromi
حسن روحانی
حسن روحانی
رییس جمهور
@HassanRouhani
علی خامنه‌ای
علی خامنه‌ای
رهبر جمهوری اسلامی ایران
@khamenei_ir