آیا خبرنگار هستید و از حقوق خود - چه حقوق‌تان در ایران و چه در خارج از ایران - ناآگاه اید و یا از جزئیات دقیق آن را نمی‌دانید؟ در این بخش، وکلای ما، مهرانگیز کار و موسی برزین خلیفه لو، به پرسش های شما پاسخ می دهند.

می توانید سؤال خود را در انتهای صفحه از یکی از کارشناسان حقوقی ما بپرسید. خبرنگاران و خوانندگان می توانند فهرستی از «پرسش و پاسخ‌های رایج» را در وبسایت پیدا کنند که موقعیت های مختلفی را که یک خبرنگار یا شهروند عادی  در ایران می تواند با آن مواجه شود به بحث می گذارد. 

به کمپین ما بپیوندید

آخرین سوالات

{[ o.question ]}
{[ o.question ]}
{[ o.lawyer.name ]} حقوقیروانشناسی
{[ o.answer ]}

سوال بپرسید و مشاوره حقوقی دریافت کنید

اگر شما سوالی از یکی از وکلای ما دارید، سوال شما و پاسخ آن، بدون مشخص شدن هویت شما در بخش آخرین سوالات، روی سایت منتشر می‌شود

اگر سوال شما، خصوصی و محرمانه است، حتما آن را در سوال خود مشخص کنید و ایمیل خود را هم وارد کنید تا وکلای ما مستقیم با شما تماس بگیرند