این قسمت مخصوص پروژه هایی است در جهت مبارزه با آزار و اذیت و بازداشت خبرنگاران در ایران.

از جمله این پروژه ها می توان به این موارد اشاره کرد: مطالعه دقیق  اثرات اختلال تنش‌زای پس از رویداد (PTSD) بر خبرنگاران ایرانی؛ کتاب مشترک آزاده معاونی و نیوشا صارمی درباره تاریخ اخیر ژورنالیسم در ایران؛ گزارشی درباره نقض حقوق بین الملل در خصوص آزادی مطبوعات توسط حکومت ایران، و یک بازی ویدئویی به اسم «خبرنگار زندانی».

به کمپین ما بپیوندید